โครงการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลกปา ๑๙๐๘๒๑ 0011

        โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนายูง นำโดยท่านนายกบัญชา ตะวงษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ส่วนราชการในท้องถิ่น ประชาชนชาวตำบลนายูง ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น ณ วัดเทพชุมพล หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักต้นไม้ โดยมีท่านนายอำเภอนายูง นายสุพจน์ วงศ์วิวัฒน์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี