แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 20 กรกฎาคม 2563 38
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 20 กรกฎาคม 2563 42
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 20 กรกฎาคม 2563 46
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 20 กรกฎาคม 2563 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 14 กรกฎาคม 2563 50
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 14 กรกฎาคม 2563 42
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลนายูง 14 กรกฎาคม 2563 38
ประมวลจริยธรรมของราชการของเทศบาลตำบลนายูง 14 กรกฎาคม 2563 35
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลนายูง 14 กรกฎาคม 2563 32
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 14 กรกฎาคม 2563 35
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 13 กรกฎาคม 2563 38
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13 กรกฎาคม 2563 33
อำนาจหน้าที่ 13 กรกฎาคม 2563 36
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 13 กรกฎาคม 2563 33
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ 10 กรกฎาคม 2563 27
ประกาศเทศบาลตำบลนายูง เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 10 กรกฎาคม 2563 30
รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 09 กรกฎาคม 2563 45
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 09 กรกฎาคม 2563 31
ความพึงพอใจ 09 กรกฎาคม 2563 35
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 63 09 กรกฎาคม 2563 32
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 09 กรกฎาคม 2563 31
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 09 กรกฎาคม 2563 35
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-มี.ค. 63 09 กรกฎาคม 2563 31
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ก.พ. 63 09 กรกฎาคม 2563 39
แบบ-สขร.1-ม.ค.63 09 กรกฎาคม 2563 31
แผนการดำเนินงานปี63 08 กรกฎาคม 2563 36
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 กรกฎาคม 2563 26
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ในหน่วยงาน 08 กรกฎาคม 2563 45
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 08 กรกฎาคม 2563 39
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 08 กรกฎาคม 2563 33
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ธ.ค. 62 29 มิถุนายน 2563 31
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-พ.ย. 62 29 มิถุนายน 2563 36
นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 28 มิถุนายน 2563 43
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ต.ค. 62 27 มิถุนายน 2563 51
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 27 มิถุนายน 2563 49
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 มิถุนายน 2563 45
แผนพัฒนาบุคลากร 27 มิถุนายน 2563 45