แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 20 กรกฎาคม 2563 22
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 20 กรกฎาคม 2563 22
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 20 กรกฎาคม 2563 28
- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 20 กรกฎาคม 2563 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกรดลงดินบดอัดถนนเพื่อการเกษตร 14 กรกฎาคม 2563 32
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 14 กรกฎาคม 2563 25
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลนายูง 14 กรกฎาคม 2563 24
ประมวลจริยธรรมของราชการของเทศบาลตำบลนายูง 14 กรกฎาคม 2563 20
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลนายูง 14 กรกฎาคม 2563 18
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 14 กรกฎาคม 2563 20
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 13 กรกฎาคม 2563 24
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13 กรกฎาคม 2563 22
อำนาจหน้าที่ 13 กรกฎาคม 2563 21
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 13 กรกฎาคม 2563 18
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปีงบประมาณ 10 กรกฎาคม 2563 15
ประกาศเทศบาลตำบลนายูง เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 10 กรกฎาคม 2563 18
รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 09 กรกฎาคม 2563 23
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 09 กรกฎาคม 2563 15
ความพึงพอใจ 09 กรกฎาคม 2563 20
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 63 09 กรกฎาคม 2563 17
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 09 กรกฎาคม 2563 15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 09 กรกฎาคม 2563 19
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-มี.ค. 63 09 กรกฎาคม 2563 13
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ก.พ. 63 09 กรกฎาคม 2563 16
แบบ-สขร.1-ม.ค.63 09 กรกฎาคม 2563 15
แผนการดำเนินงานปี63 08 กรกฎาคม 2563 17
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 กรกฎาคม 2563 12
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ในหน่วยงาน 08 กรกฎาคม 2563 31
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 08 กรกฎาคม 2563 27
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 08 กรกฎาคม 2563 21
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ธ.ค. 62 29 มิถุนายน 2563 18
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-พ.ย. 62 29 มิถุนายน 2563 18
นโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 28 มิถุนายน 2563 33
สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-ต.ค. 62 27 มิถุนายน 2563 37
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 27 มิถุนายน 2563 36
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 มิถุนายน 2563 30
แผนพัฒนาบุคลากร 27 มิถุนายน 2563 34