การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและแนวทางจริยธรรมการดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

|