กิจการสภาฯ มอบหมายให้ สท.ณัฐฐาพร บุญกว้าง และ สท.ฉลอง โพธิ์ชัยยา มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านห้วยทราย ม.3 ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

|