ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|