คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิก ร่วมกับพนักงานทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายูง

|