กิจกรรมอาสาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนายูง วันพุธที่ 4 ตุลาคมพ.ศ 2566 เวลา 10.30 น.ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการทำความสะอาดเก็บขยะและเศษใบไม้บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายูง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม »