บุคคลกรทางการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือด ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ และออกตรวจเยี่ยมผู้พิการ

|