บุคคลกรทางการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือด ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ

|