ประสัมพันธ์อำเภอนายูง ให้ผู้เดินทางจากพื้นที่ 29 จังหวัดเสี่ยง ให้ไปรายงานตัว (Local Quarantine)

|