รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

|