“หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายูง #WorldSoilDay #วันดินโลก #Soilswhehrfoorbegins #Souils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

|