เทศบาลตำบลนายูง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ จัดโครงการกิจกรรม 5ส. เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564

|