เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายูง(บ้านสว่าง) กรณีการขอรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทีท่านนายกบัญชา ตะวงษา นายกเทศมนตรีตำบลนายูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวอังคณา ฤทธิ์วิเศษท้องถิ่นอำเภอนายูง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านสว่าง)ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

|