เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี โดย นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลนายูง ได้ร่วมรับฟัง ชี้แจงโครงการต่างๆ ซักถามปัญหา ข้อปฏิบัติต่างๆ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนายูง

|