แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

|

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565