แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานปฏิบัติการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลนายูง รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 ถึง สิงหาคม 2564)

อ่านเพิ่มเติม »